FÖLJ OSS
NOR-LYX på Facebook   NOR-LYX på YouTube
NOR-LYX / NORDSEC Security AB, Heinövägen 88, 475 40 Hönö, Tel: 031-96 20 20, E-post: info@nordsec.se
skugga
 
Godkända vapenskåp enligt SSF 3492 från NOR-LYX


Tester och godkänt

Polismyndigheten: Med certifiering menas att Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) har granskat och verifierat att skåpen uppfyller samtliga krav i SSF 3492 samt tillämpliga certifieringsregler.

Polismyndigheten (tidigare Rikspolisstyrelsen - RPS) har med stöd av vapenlagen 1996:67 i Författningssamlingar - FAP 551-3, 556-1, 556-2 och 943-1 bl.a. meddelat om förvaring av skjutvapen och ammunition.

Genom att våra vapenskåp/ säkerhetsskåp är certifierade uppfyller de Polismyndighetens krav på nämnda förvaring.

Poäng: Alla våra vapenskåp / säkerhetsskåp har minst 20 poäng som du kan valfritt kombinera enligt följande:
1 poäng = 1 gevär
2 poäng = 1 pistol
4 poäng = 1 automatvapen

Vapenskåp / värdeskåp enligt EN 1143-1, Grade 3 (III) har 40 poäng att fördelas valfritt emellan.

 

Detta betyder att du exempelvis kan ha, enligt lagen, maximalt 20 gevär i alla våra vapenskåp. Det är endast storleken på skåpet som styr det praktiska antalet vapen det rymmer - därav vår rekommendation av (2-20) antal vapen i alla våra godkända vapenskåp.

Godkända: Alla Nor-Lyx säkerhetsskåp / vapenskåp är godkända och klassade i Sverige enligt Säkerhetsskåp SSF 3492. Vapenskåpen är även godkända och klassade i Danmark, Norge och Finland. Samtliga lås i NOR-LYX vapenskåp är certifierade enligt SS3880, vilket är ett krav för vapenförvaring i Sverige.

Alla våra vapenskåp är godkända enligt nedan:

Godkända och certifierade enligt SS 3492, SSF 3492 samt godkända och klassade i Danmark, Norge, Finland och Tyskland.

Alla våra vapenskåp är också mönsterskyddade, formgivningsskyddade.