Godkänt & certifikat

SSF3492 / SS3492 certifierade vapenskåp


NORDSEC tillverkar och marknadsför godkända NOR-LYX vapenskåp. På följande produktgrupper och högsäkerhetslås har vi certifikat på enligt nedan.


Säkerhetsskåp SS 3492/SSF 3492

Normen Säkerhetsskåp SSF 3492 omfattar de krav och provningsmetoder som finns i Säkerhetsskåp SS 3492. Det betyder att våra vapenskåp är godkända både enligt SS 3492 och den nya benämningen SSF 3492.

Som låssmed är vi certifierade värdeförvaringstekniker.


Produktgrupp

Certifikatbeteckning / Certificate

Läs mer

Vapenskåp/säkerhetsskåp

SS 3492 (SS 3492:2012), Det Norske Veritas (DNV)

Certifierat och godkänt enligt SS 3492 (SS3492).

Vapenskåp/säkerhetsskåp

SSF 3492, utgåva 1, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC)

Certifierat och godkänt enligt SSF 3492 (SSF3492).

Weapon-/Secure Cabinet

SSF 3492, utgåva 1, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC)

Certifierat och godkänt enligt SSF 3492 (SSF3492).

Värdeskåp

SS-EN 1143-1 (SS-EN 1143-1:2012, Grade 0), Det Norske Veritas (DNV) 2011-2019

Certifierat och godkänt enligt SS EN 1143-1 Grade 0.

Värdeskåp

SS-EN 1143-1:2012, utgåva 3, Grade 0, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) 2016-2020

Certifierat och godkänt enligt SS-EN 1143-1 Grade 0.

Värdeskåp

SS-EN 1143-1:2019, Nr 16-646, Grade 0, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) 2021-2024

Certifierat och godkänt enligt SS-EN 1143-1 Grade 0.

Värdeskåp

EN 1143-1 (EN 1143-1:2012, Grade III)

Certifikat och godkänt enligt EN 1143-1, Grade III (3).

Värdeskåp

EN 1143-1 (EN 1143-1, Grade III)

Certifikat och godkänt enligt EN 1143-1, Grade III (3).

Brandbox

20101027-R15209, ANSI/UL 72

Brandbox enligt ANSI/UL 72.

LG Basic, ComboGard Pro, AuditGard

SS 3880:2015

Elkodlås LG Basic, ComboGard och AuditGard

Nyckellås

FAS6980&6990, SS 3880:2015 / VdS / EN1300 B

Sv: Elkodlås LG Basic, ComboGard och AuditGard
En: Elkodlås LG Basic, ComboGard och AuditGard

Kodlås Spartan / Titan

SS 3880:2015

Elkodlås LG Basic, ComboGard och AuditGard


Certifikat

Certifikatbeteckning

Läs mer

Värdeförvaringstekniker

Nr 14-169, SSF 1076, utgåva 1

Certifikat för värdeförvaringstekniker.


Certifikat

Certifikatbeteckning

Läs mer

Formgivningsskyddat

Nor-Lyx vapenskåp är formgivningsskyddat

Certifikat för värdeförvaringstekniker.


Tester och godkänt

Polismyndigheten: Med certifiering menas att Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) har granskat och verifierat att skåpen uppfyller samtliga krav i SSF 3492 samt tillämpliga certifieringsregler.

Polismyndigheten (tidigare Rikspolisstyrelsen - RPS) har med stöd av vapenlagen 1996:67 i Författningssamlingar - FAP 551-3, 556-1, 556-2 och 943-1 bl.a. meddelat om förvaring av skjutvapen och ammunition.

Genom att våra vapenskåp/ säkerhetsskåp är certifierade uppfyller de Polismyndighetens krav på nämnda förvaring.

Poäng: Alla våra vapenskåp / säkerhetsskåp har minst 20 poäng som du kan valfritt kombinera enligt följande:
1 poäng = 1 gevär
2 poäng = 1 pistol
4 poäng = 1 automatvapen

Vapenskåp / värdeskåp enligt EN 1143-1, Grade 3 (III) har 40 poäng att fördelas valfritt emellan.

Detta betyder att du exempelvis kan ha, enligt lagen, maximalt 20 gevär i alla våra vapenskåp. Det är endast storleken på skåpet som styr det praktiska antalet vapen det rymmer - därav vår rekommendation av (2-20) antal vapen i alla våra godkända vapenskåp.

Godkända: Alla Nor-Lyx säkerhetsskåp / vapenskåp är godkända och klassade i Sverige enligt Säkerhetsskåp SSF 3492. Vapenskåpen är även godkända och klassade i Danmark, Norge och Finland. Samtliga lås i NOR-LYX vapenskåp är certifierade enligt SS3880, vilket är ett krav för vapenförvaring i Sverige.

Alla våra vapenskåp som tillverkas idag är godkända enligt nedan:

Godkända och certifierade enligt SS 3492, SSF 3492 samt godkända och klassade i Danmark, Norge, Finland och Tyskland.

Alla våra vapenskåp är också mönsterskyddade, formgivningsskyddade.