Läs mer om oss på Nor-Lyx

Sedan 1979 har vi förvarat vapen åt många av världens vapenägare på ett säkert och tryggt sätt. Alla våra vapenskåp som tillverkas och marknadsförs idag är godkända av SBSC (Svensk Brand- & säkerhetscertifiering) enligt lagkravet SSF 3492 / SS 3492. Våra vapenskåp är även certifierade enligt norsk, dansk, fisnk och tysk säkerhetsstandard. Samtliga lås i skåpen är certifierade enligt SS 3880, vilket är ett krav vid vapenförvaring i Sverige.

Vi utvecklar våra vapenskåp i samråd med svenska jägarkåren, för att du som vapenägare ska kunna hantera dina vapen och tillbehör på ett så enkelt och säkert sätt som möjligt. Vi utvecklar ständigt nya idéer och lösningar för att göra vapenskåpen bättre, säkrare och tryggare för dig som vapenägare.

Om oss

Nordsec Security AB / Nor-Lyx har idag sitt huvudkontor på Hönö i skärgården utanför Göteborg.

Grundaren Rolf Lundqvist startade Nordsec 1979
Men långt innan dess var Rolf Lundqvist aktiv inom säkerhetsbranchen. I slutet av 1950-talet började han arbeta han arbeta som kassaskåpskonstruktör på Rosengrens, och i några år arbetade han sedan som säkerhetsansvarig vid Sveriges Sparbanker, innan Rosengrens värvade honom tillbaka i början av 1970-talet. Och där blev han kvar till 1979 då han startade Nordsec. Namnet NORDSEC sprang fram ur tanken på att utveckla säkerhetsskåp för oss i Norden.

Rolf har sedan dess utvecklat och drivet utvecklingen av säkerhetssystem. Han har uppmärksammats i många olika sammanhang och de flesta i säkerhetsbranchen vet vem Rolf Lundqvist är.

Elkodlås
Redan 1983 var han med och tog fram det första elektroniska kodlåset, 1984 togs det världspatent på marknadens hårdaste skåpsmaterial, och året därefter kom Europas största enskilda order på värdeskåp som då Nordsec fick.

År 2003 tog Rolfs son Anders Lundqvist över rollen som VD och leder vidare bolaget. Vi utvecklar, producerar och marknadsför skåp för säker förvaring. Vi är ett av de ledande inom säkerhetsbranschen när det gäller kompetens och erfarenhet från utveckling och produktion av säkerhetsprodukter. Litenheten gör oss flexibla, och gör att vi lever nära våra kunder och deras problem. Detta innebär att vi snabbt och enkelt kan omsätta våra kunskaper och erfarenheter i nytänkande och innovativa lösningar. Vi har också lanserat flera helt nya produkter på marknaden; som serverskåp för byggarbetsplatser och offentliga miljöer samt redovisningsskåp för handeln.

Bankomat / Minuten
En av våra stora utvecklingar är ett av världens mest kvalificerade värdeskåp! Det är våra värdeskåp som förvarar pengarna i bankautomaterna runt om i de nordiska länderna. Vi har levererat runt 2000 skåp för detta ändamålet. Vår första affär var för Föreningssparbankens Minutenautomater som vi fick 1985.

NORDSEC Security AB tävlade med ett antal konkurrenter om bästa konstruktion. Vi vann och fick Europas största enskilda order på värdeskåp!

Ständig produktutveckling
NORDSEC / NOR-LYX bedriver ständig produktutveckling och förbehåller sig rätten till ändringar på de produkter som finns i allt försäljningsmaterial. Vi tar också fram nya produkter på kunders efterfrågan.

NORDSEC Security AB / Nor-Lyx, Box 1070, 475 22 Öckerö, Tel 031-962020, Fax 031-962320.